Delfzijl Repeater Group
Nieuws
Copyright 2008 by
"PE2AWT"
All Rights reserved
18 december 2010
Terug naar het overzicht.
De laatste weken heeft de Delfzijl Repeater Group (DRG) zich beziggehouden met de ontwikkelingen rond PI3GRN de 2m repeater in Groningen-stad. Na het defect raken van PI3GRN en het laten verlopen van de Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik (ATOF), bleek, volgens gewijzigd beleid, geen ATOF meer aan PI3GRN te worden verleend. De afstand tot onze 2m repeater PI3APM bleek slechts 25km te bedragen. De nieuwe beleidsnotitie van het Agentschap Telecom voorziet in een minimale afstand van 50km. PI3APM kreeg hiermee automatisch, na het wegvallen van PI3GRN, de status van regionale repeater. Door het wegvallen van PI3GRN ontstonden er echter problemen voor de vaste gebruikers van deze repeater. Zo moest men van de Pronkjewailronde uitwijken naar PI2ASN de 70cm repeater in Assen. In deze periode zijn er vele verzoeken gedaan richting de DRG om de problemen in Groningen op te lossen. De DRG heeft alle verzoeken serieus behandeld en getracht een oplossing te vinden. Hierbij hadden wij ook veelvuldig contact met het Agentschap Telecom. Dit resulteerde in een blauwdruk voor het plaatsen van een compleet nieuwe repeater in de stad Groningen op korte termijn. De ontwikkelingen gingen echter verder en na overleg met de houder van PI3GRN (stichting FORAD) en het Agentschap Telecom heeft de DRG besloten de status van PI3APM, ten gunste van PI3GRN, te wijzigen in stadsrepeater. Dit betekent dat PI3GRN een ATOF als regionale repeater krijgt en PI3APM over twee jaar overgaat naar stadsrepeater. Als DRG zijn we blij hiermee een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de doorgang van de Groninger repeater en de vaste gebruikers hiervan weer verzekerd zijn van hun repeater. De DRG draagt alle repeaters een warm hart toe en wenst alle gebruikers een gezond en radioactief 2011.

Meer informatie vindt u via de onderstaande links.

Stichting FORAD
Pronkjewailronde